Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment of angiotensin I metabolism in the human placenta using an LC/MSmethod

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×