Szczegóły

Tytuł artykułu

Empathy level differences between Polish surgeons and physicians

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×