Szczegóły

Tytuł artykułu

Fracture Mechanisms in Steel Castings

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Słowa kluczowe

Cast Steel ; Hot cracking ; solidification ; segregation

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2013-0066 ; ISSN 2299-2944
×