Szczegóły

Tytuł artykułu

Carpal tunnel syndrome —anatomical and clinical correlations

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×