Szczegóły

Tytuł artykułu

Efficacy of deep brain stimulationof the subthalamic nucleuson autonomic dysfunction in patientswith Parkinson’s disease

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×