Szczegóły

Tytuł artykułu

Morphological features of the maceratedcranial bones registered by the 3D vision systemfor potential use in forensic anthropology

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×