Szczegóły

Tytuł artykułu

The level of perceived stress of parentsof children with cancerous disease —mechanisms of dealing with stressand social support

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×