Szczegóły

Tytuł artykułu

Cellular Automaton Modeling of Ductile Iron Density Changes at the Solidification Time

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2013-0074 ; ISSN 2299-2944
×