Szczegóły

Tytuł artykułu

Assessment of the Possibility of Utilising Waste Materials from the Aluminium Production in the Copper Alloys Refining Processes

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2013-0075 ; ISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2013; No 4
×