Szczegóły

Tytuł artykułu

Imaging of the wormian bones using microcomputed tomography

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×