Szczegóły

Tytuł artykułu

Elution of Mixed Moulding Sands with the GEOPOL Binder and Core Sands with the Phenolic Resin

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2013

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2013-0081 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2013; No 4
×