Szczegóły

Tytuł artykułu

Knowledge and attitude of Lublin universities students’ toward the opportunity of becomingunrelated bone marrow donor

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×