Szczegóły

Tytuł artykułu

Park am Gleisdreieck w Berlinie jako przykład rewitalizacji terenów pokolejowych

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2012

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×