Szczegóły

Tytuł artykułu

Relationship between abdominal obesity, platelet blood count and mean platelet volumein patients with metabolic syndrome

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×