Szczegóły

Tytuł artykułu

Promotion of Evidence-Based Nursing by Polish and foreign nursing organizations

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×