Szczegóły

Tytuł artykułu

The dual effect of curcumin on etoposide action in leukemic and healthy bone marrow cellsof rats with acute myeloid leukemia

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×