Szczegóły

Tytuł artykułu

Ebola virus disease.Gorączka krwotoczna Ebola: etiologia, epidemiologia, objawy kliniczne, patogeneza,diagnostyka, profilaktyka i leczenie

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×