Szczegóły

Tytuł artykułu

Ebola virus disease — pathogenesis, clinical presentation and management

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×