Szczegóły

Tytuł artykułu

Shape Accuracy of Iron Precision Castings in Terms of Ceramic Moulds Physical Properties Anisotropy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Ceramic moulds physical anisotropy ; Precision castings

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2014-0001 ; eISSN 2299-2944

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2014; No 1
×