Szczegóły

Tytuł artykułu

Kinetics of the σ Phase Precipitation in Respect of Erosion-corrosion Wear of Duplex Cast Steel

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

Innovative Foundry Materials and Technologies ; duplex cast steel ; Sigma Phase ; Shape Factor ; Erosive-corrosive wear

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2014-0004 ; ISSN 2299-2944
×