Szczegóły

Tytuł artykułu

The use of trimethoprim and sulfamethoxazole (TMP-SMX) in dermatology

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2015

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×