Szczegóły

Tytuł artykułu

Morphology of tributaries of coronary sinus in humans — corrosion casting study

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×