Szczegóły

Tytuł artykułu

Clinical course of primary sclerosing cholangitis and concomitant ulcerative colitis — a preliminary report of retrospective study among patients from Southern Poland

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2015

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×