Szczegóły

Tytuł artykułu

Microstructure Control of High-alloyed White Cast Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Słowa kluczowe

White cast iron ; microstructure ; Vanadium carbide ; mechanical properties ; Microstructure modification

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2014-0012 ; ISSN 2299-2944
×