Details

Title

Pamięci Profesora Mirosława Przyłęckiego

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2012

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Type

Nekrologi / Nécrologie / Obituary

Identifier

ISSN 0023-5865

Source

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2012; No 4
×