Szczegóły

Tytuł artykułu

Pan_02 murine pancreatic cancer model

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2015

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×