Details

Title

Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku. Część 1. Kościoły z XIII w.

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2013

Numer

No 1

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×