Szczegóły

Tytuł artykułu

Rhenium-coated glass beads for intracolonic administration attenuate TNBS-induced colitis in mice: Proof-of-Concept Study

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2015

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×