Szczegóły

Tytuł artykułu

Experimental gender related obesity effect of diet

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2016

Wolumin

vol.56

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×