Szczegóły

Tytuł artykułu

Angiogenesis and pro-angiogenic factors in uterine fi broids — facts and myths

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2016

Wolumin

vol.56

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×