Szczegóły

Tytuł artykułu

A giant pancreatic pseudocyst treated by open cystogastrostomy

Tytuł czasopisma

Folia Medica Cracoviensia

Rocznik

2016

Wolumin

vol.56

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Medyczne

Identyfikator

ISSN 0015-5616
×