Szczegóły

Tytuł artykułu

Renewable energy in urban planning on the example of wind energy

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2013

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×