Szczegóły

Tytuł artykułu

The Mechanism of Solid State Joining THA with AlMg3Mn Alloy

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

structure ; Friction welding ; Tungsten heavy alloys ; Aluminum alloys ; Properties

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2014-0033

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2014; No 2
×