Szczegóły

Tytuł artykułu

The architecture of the 1960s. A fragment of the history of Kraków and other Polish towns and cities

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2013

Numer

No 3

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×