Details

Title

Średniowieczne kościoły halowe na Śląsku. Część 4. Kościoły w okresie od XIII do połowy XVI w.

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2013

Numer

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865
×