Details

Title

Zmiany struktury funkcjonalno-przestrzennej terenów zabudowanych i zurbanizowanychdawnych miast przemysłowych w Regionie Wschodnim

Journal title

Folia Oeconomica Cracoviensia

Yearbook

2014

Numer

No LV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Identifier

ISSN 0071-674X
×