Szczegóły

Tytuł artykułu

Influence of Self-Similar Traffic Type on Performance of QoS Routing Algorithms

Tytuł czasopisma

International Journal of Electronics and Telecommunications

Rocznik

2016

Wolumin

vol. 62

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Polish Academy of Sciences Committee of Electronics and Telecommunications

Identyfikator

DOI: 10.1515/eletel-2016-0011 ; eISSN 2300-1933 (since 2013) ; ISSN 2081-8491 (until 2012)

Źródło

International Journal of Electronics and Telecommunications; 2016; vol. 62; No 1
×