Details

Title

Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na defi nicji potęgi wektora

Journal title

Folia Oeconomica Cracoviensia

Yearbook

2014

Issue

No LV

Authors

Divisions of PAS

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Publisher

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Identifier

ISSN 0071-674X

Source

Folia Oeconomica Cracoviensia; 2014; No LV
×