Szczegóły

Tytuł artykułu

Estymacja momentów zwykłych wektora losowego opartych na defi nicji potęgi wektora

Tytuł czasopisma

Folia Oeconomica Cracoviensia

Rocznik

2014

Numer

No LV

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Humanistyczne i Społeczne

Wydawca

Polska Akademia Nauk Oddział w Krakowie Komisja Nauk Ekonomicznych i Statystyki Krakowska Akademia Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Identyfikator

ISSN 0071-674X

Źródło

Folia Oeconomica Cracoviensia; 2014; No LV
×