Szczegóły

Tytuł artykułu

Przestrzeń w architekturze baroku rzymskiego

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×