Szczegóły

Tytuł artykułu

Properties and Structure of High-Silicone Austempered Ductile Iron

Tytuł czasopisma

Archives of Foundry Engineering

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Słowa kluczowe

mechanical properties ; Austempered ductile iron ; Silicone content ; Matrix structure ; Ultimate tensile strength

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

The Katowice Branch of the Polish Academy of Sciences

Data

2014

Typ

Artykuły / Articles

Identyfikator

DOI: 10.2478/afe-2014-0043

Źródło

Archives of Foundry Engineering; 2014; No 2
×