Szczegóły

Tytuł artykułu

The Effect of Synthesis Parameters on Luminescence Properties of Ca-α-Sialon:Eu2+

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2013-0164 ; ISSN 1733-3490
×