Szczegóły

Tytuł artykułu

Large-scale urban planning schemes in the hands of the citizens – the greenway in the New York borough of Bronx

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 1

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×