Szczegóły

Tytuł artykułu

Some Structural Aspects of Ionic Conductivity in Co-Doped Ceria-Based Electrolytes

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2013

Numer

No 4 December

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2013

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2013-0174 ; ISSN 1733-3490
×