Szczegóły

Tytuł artykułu

Experiential learning in architectural education. Design and installation of interactive scientific displays for the Copernicus Science Centre

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×