Szczegóły

Tytuł artykułu

Monitoring of Codling Moth (Cydia Pomonella L.) in Apple Orchards Using Two Methods

Tytuł czasopisma

Journal of Plant Protection Research

Rocznik

2010

Wolumin

vol. 50

Numer

No 2

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Biologiczne i Rolnicze

Wydawca

Committee of Plant Protection PAS ; Institute of Plant Protection – National Research Institute

Data

2010

Identyfikator

DOI: 10.2478/v10045-010-0038-9 ; ISSN 1427–4345 ; eISSN 1899–007X

Referencje

Alford D. (1979), Monitoring codling and tortrix moths in United Kingdom apple orchards using pheromone traps, Ann. Appl. Biol, 91, 165. ; Bulyginskaja M. (1997), Dinamika liota samcov jablonnoj plodožorki <i>Laspeyresia pomonella</i> L. (<i>Lepidoptera, Tortricidae</i>) na sintetičeskie polovye feromony v sadach severo-zapada Rossii i opredeljajuščie ee faktory, Entomlogičeskoe Obozrenie, LXXVI, 2, 290. ; Cranham J. E. 1974. Studies with sex pheromones. Codling moth, <i>Laspeyresia pomonella</i>. p. 161-162. In: East Malling Research Station Annual Report for 1973. ; Jeanneret Ph. (1997), Populations de tordeuses dans les vergers d'arbres à haute tige et risque de colonisation pour les cultures commerciales de pommieres, Revue Suisse Vitic. Arboric. Hortic, 29, 4, 219. ; Kagan F. (1976), „Instrukcja dla sļużb ochrony roślin z zakresu prognoz sygnalizacji i rejestracji, cz. II”, 169. ; Kozļowski J. (1993), Prognoza występowania i ustalenie terminu zwalczania owocówki jabļkóweczki (<i>Carpocapsa pomonella</i> L.) w latach 1981-1992 w Wielkopolsce, Prace Nauk. Inst. Ochr. Roślin, 35, 1/2, 43. ; Pļuciennik Z. (1999), Wykorzystanie puļapek feromonowych i selektywnych insektycydów do zwalczania owocówki jabļkóweczki, null, 31. ; Pļuciennik Z. (2000), Problemy ze zwalczaniem owocówki jabļkóweczki w 1999 roku, null, 107. ; Pļuciennik Z. (1996), Owocówka jabļkóweczka - stan zagrożenia, zwalczanie, null, 55. ; Razowski J. (1991), Motyle (Lepidoptera) Polski. Cz. VIII - Grapholitini, 19, 187. ; Stamenkovič S. (1999), Population dynamics of summer fruit tortrix moth <i>Adoxophyes orana</i> F.v.R. (<i>Lepidoptera, Tortricidae</i>) in Western Serbia, null, 177. ; Stanisz A. (1999), Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe, Testy nieparametryczne - cz. II. Medycyna Praktyczna, 10, 167. ; Suski Z. (1985), Uwagi nad integrowanym zwalczaniem szkodników sadów w Polsce, Wiad. Entomol, 5, 3-4, 99. ; Szujecki A. (1980), Ekologia Owadów Leśnych, 603.
×