Szczegóły

Tytuł artykułu

Severe Plastic Deformation Induced in Al, Al-Si, Ag and Cu by Hydrostatic Extrusion

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Committee of Materials Engineering and Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0010 ; e-ISSN 2300-1909

Źródło

Archives of Metallurgy and Materials; 2014; No 1 March
×