Szczegóły

Tytuł artykułu

Fatigue Life Predictions of Metal Matrix Composites Using Artificial Neural Networks

Tytuł czasopisma

Archives of Metallurgy and Materials

Rocznik

2014

Numer

No 1 March

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Institute of Metallurgy and Materials Science of Polish Academy of Sciences ; Commitee on Metallurgy of Polish Academy of Sciences

Data

2014

Identyfikator

DOI: 10.2478/amm-2014-0016 ; ISSN 1733-3490
×