Details

Title

Rola zieleni w procesie przemian zagospodarowania rynków miasteczek Lubelszczyzny (na przykładzie Józefowa nad Wisłą, Kocka, Kurowa i Wąwolnicy)

Journal title

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Yearbook

2014

Issue

No 4

Authors

Divisions of PAS

Nauki Techniczne

Publisher

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identifier

ISSN 0023-5865

Source

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki; 2014; No 4
×