Szczegóły

Tytuł artykułu

Campus Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, Kampus Politechniki Świętokrzyskiej – kreacja akademickiej przestrzeni społecznej Kielc. Część Część 2 /

Tytuł czasopisma

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki

Rocznik

2014

Numer

No 4

Autorzy

Wydział PAN

Nauki Techniczne

Wydawca

Komitet Architektury i Urbanistyki PAN

Identyfikator

ISSN 0023-5865
×